Personuppgifter

Personuppgifter

Samtliga personuppgifter lagras enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

Vi registrerar dina personuppgifter i syfte att kunna leverera dina varor, ge dig bästa möjliga service samt även för marknadsföringsändamål. För dessa ändamål kan dina uppgifter behöva samköras med andra register och andra bolag inom greksson.se-koncernen. Du kan genom att skriva till greksson.se begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifterna ska användas för marknadsföring. Du har rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till nedanstående adress få information om vilka uppgifter om dig som finns i våra register och hur de används. Vi lämnar aldrig ut de uppgifter vi har lagrat om dig till tredje part. Vill du ha mer information om vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.